ABOUT OUR EXHIBITIONS

นิทรรศการ (Exhibitions) มีความหมายใกล้เครียงกับคำว่าการจัดแสดง ซึ่งได้มีคนหนึ่งออกมาให้ความหมายไว้ว่า เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีบทบาท และยังมีอิทธิพลในเรื่องของ วิทยาศาสตร์ แพทย์ การเมือง ธุรกิจ สังคม อุตสาหกรรรม นิทรรศการยังเรียกได้ว่าเป็นการกระตุ้นความสนใจได้เป็นอย่างดีในเรื่องของวัตถุ เป็นเรื่องจูงใจให้กับความคิดความอ่านให้เกิดเป็นไอเดียใหม่ๆสำหรับคนทีกำลังตามหาแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง ทั้งนี้เพราะว่านิทรรศการ ได้นำเอาสิ่งที่เรียกว่าดีที่สุดนำมารวมไว้ในงาน ซึ่งถ้าเราไม่เกิดงานแบบนี้ขึ้นมาเราก็จะไม่สามารถหาชมงานเช่นนี้ได้ง่ายๆอย่างแน่นอนนี้ก็คือข้อดีของการจัดงานนิทรรศการ

World Art Exhibition

นิทรรศการศิลปะระดับโลก

SINGAPORE ART WEEK

ที่สุดของงานนิทรรศการศิลปะของประเทศสิงค์โปรที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ถึง 12 วัน ภายในงานมีอีเวนท์มากมายกว่า 100 รายการซึ่งมีทั้งงานนิทรรศการผลงานศิลปะ การเปิดตัวหอศิลป์กินพิ้นที่ยาวไปทั่วเกาะสิงค์โปรที่ได้รวมเอาศิลปะที่มีความน่าสใจจากทั่วโลกเอาใจคนที่รักในการศิลปะที่เพียงเที่ยงงานนี้งานเดียวก็ได้ชมศิลปะทุกแบบที่มีมารวมตัวกันอย่างมากมาย จุดเด่นของอาร์ท สเตจ สิงคโปร์คือได้รวมเอาผลงานระดับสากลที่มีความยิ่งใหญ่ถึงนานที่ว่าจัดขึ้นมาถึงครั้งที่ 7 แล้ว ในงานนี้จะมีศิลปะทุกแบบสามารถดูได้ทุกอายุงานมุ่งเน้นถึงความร่วมมือในการศิลปะในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในงานได้มีการจักแสดงผลงานต่างๆที่น่าสนใจของศิลปินที่มีชื่อระดับเอเชียรวมเอาไว้ในงานนี้

INSPIRATION

การจัดงานครั้งนี้โดย แดง บัวแสน Daeng Buasan ณ อาร์ซีบี อาร์เทอรี่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ : River City สำหรับคนที่สนใจอะไรทึ่แปลกใหม่อย่างนิทรรศการศิลปะแนวเซอร์เรียลิสติก จังหวัดขึ้นชื่อในเรื่องของงานพุทธศิลป์ ซึ่งตัวเค้าเองเริ่มต้นงานในด้านนี้ด้วยผลงานของศิลป์สื่อผสม แต่ปัจจุบัน แดง บัวแสน หันมาจับงานจิตรกรรมที่ใช้สีน้ำมันหรือสีอะคริลิกแต่เพียงอย่างเดียว ผลงานที่จัดแสดงใช้เวลาถึงสองปีที่จัดแสดงเดียวในครั้งนี้ ผลงานเหล่านี้มีอิทธิผลสิงผลต่อการทำงานนิทรรศการนี้ จะมีบางผลงานที่เจ้าของผลงานได้ล่วงลับไปแล้ว แต่ผลงานก็กลับยังมีชีวิตอยู่

BAY SANDS

พิพิธภัณฑ์ศิลป์และศาสตร์ที่มารีน่า เบย์ แซนด์ส จัดงานนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และศิลปะที่เล่าเรื่องราวได้อย่างมีเสน่ห์ดึงดูดใจ ด้วยสถานที่ตั้งที่น่าสนใจและด้วยความสวยของสถานที่ได้ดึงดูดคนที่สนใจในเรื่องของศิลป์มารวมตัวกันอย่างมากมายที่นี้เป็นที่จัดนิทรรศการระดับโลก โดยร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของอเมริกา ( American Museum of Natural History) สถาบัน Smithsonian และ Herman Miller นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ผลงานของที่นี้ได้น้ำมาจัดแสดงนั้นได้รวมเอาผลงาน ไดโนเสาร์และ Annie Leibovitz ช่างภาพที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1990-2005 รวมไปถึงบอลงานทั้งหมดของเค้าสมัยที่เค้ายังมีชีวิตอยู่ ซึ่งสถานที่นี้มีอยู่หลายขั้นและขั้นที่น่าสนใจคือที่จัดแสดงภาพของสิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์จากยุคสมัยเจงกิสข่าน...

VISUAL ARTS

ทัศนศิลป์ คือ การถ่ายทอดผลงานลงไปในงานศิลปะ ด้วยจินตนาการที่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งมีระบบระเบียบและมีขั้นตอนในการสร้างผลงานออกมามีประสิทธิภาพมีความสวยงาม มีการปฏิบัติงานตามแผนและมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี้ศิลปะที่สามารถมองเห็นได้ สามารถที่จะรับรู้ได้จากวัตถุ สสาร ที่เข้ามาในความคิด และกระบวนการที่รวมไปถึงมนุษย์ และ สัตว์ จะด้วยการหยุดนิ่งหรือเคลี่อนไหวก็ตามแต่ หรือ ด้วยการปรับปรุงแต่งหรือไม่ปรับปรุงแต่งก็ตามก่อให้เกิดปัจจัยสมมติต่อจิตใจ และอารมณ์ของมนุษย์