นิทรรศการที่น่าสนใจ

นิทรรศการ (Exhibitions) มีความหมายใกล้เครียงกับคำว่าการจัดแสดง ซึ่งได้มีคนหนึ่งออกมาให้ความหมายไว้ว่า เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีบทบาท และยังมีอิทธิพลในเรื่องของ วิทยาศาสตร์ แพทย์ การเมือง ธุรกิจ สังคม อุตสาหกรรรม นิทรรศการยังเรียกได้ว่าเป็นการกระตุ้นความสนใจได้เป็นอย่างดีในเรื่องของวัตถุ เป็นเรื่องจูงใจให้กับความคิดความอ่านให้เกิดเป็นไอเดียใหม่ๆสำหรับคนทีกำลังตามหาแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง ทั้งนี้เพราะว่านิทรรศการ ได้นำเอาสิ่งที่เรียกว่าดีที่สุดนำมารวมไว้ในงาน ซึ่งถ้าเราไม่เกิดงานแบบนี้ขึ้นมาเราก็จะไม่สามารถหาชมงานเช่นนี้ได้ง่ายๆอย่างแน่นอนนี้ก็คือข้อดีของการจัดงานนิทรรศการ