ศิลป์ที่น่าสนใจ

พิพิธภัณฑ์ศิลป์และศาสตร์ที่มารีน่า เบย์ แซนด์ส จัดงานนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และศิลปะที่เล่าเรื่องราวได้อย่างมีเสน่ห์ดึงดูดใจ ด้วยสถานที่ตั้งที่น่าสนใจและด้วยความสวยของสถานที่ได้ดึงดูดคนที่สนใจในเรื่องของศิลป์มารวมตัวกันอย่างมากมายที่นี้เป็นที่จัดนิทรรศการระดับโลก โดยร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของอเมริกา ( American Museum of Natural History) สถาบัน Smithsonian และ Herman Miller นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ผลงานของที่นี้ได้น้ำมาจัดแสดงนั้นได้รวมเอาผลงาน ไดโนเสาร์และ Annie Leibovitz ช่างภาพที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1990-2005 รวมไปถึงบอลงานทั้งหมดของเค้าสมัยที่เค้ายังมีชีวิตอยู่ ซึ่งสถานที่นี้มีอยู่หลายขั้นและขั้นที่น่าสนใจคือที่จัดแสดงภาพของสิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์จากยุคสมัยเจงกิสข่าน ซึ่งนั้นก็รวมไปถึงฉากการแต่งหน้าต่างๆในเรื่อง แฮรี่ พอตเตอร์

พิพิธภัณฑ์นี้ยังจัดแสดงงานนิทรรศการถาวรที่มีชื่อว่า A Journey Through Creativity ได้แบ่งห้องในการจัดแสดงออกเป็น 3 ห้อง ที่มีชื่อว่า Curiosity, Inspiration และ Expression ซึ่งรวมเอาสิ่งที่น่าสนใจ อย่างเช่น Flying Machine ที่ได้แสดงออกถึงความรู้ทางด้านของศิลปะและวิทยาศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ