คิลปะที่น่าหลงไหล

การจัดงานครั้งนี้โดย แดง บัวแสน Daeng Buasan ณ อาร์ซีบี อาร์เทอรี่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ : River City สำหรับคนที่สนใจอะไรทึ่แปลกใหม่อย่างนิทรรศการศิลปะแนวเซอร์เรียลิสติก จังหวัดขึ้นชื่อในเรื่องของงานพุทธศิลป์ ซึ่งตัวเค้าเองเริ่มต้นงานในด้านนี้ด้วยผลงานของศิลป์สื่อผสม แต่ปัจจุบัน แดง บัวแสน หันมาจับงานจิตรกรรมที่ใช้สีน้ำมันหรือสีอะคริลิกแต่เพียงอย่างเดียว ผลงานที่จัดแสดงใช้เวลาถึงสองปีที่จัดแสดงเดียวในครั้งนี้ ผลงานเหล่านี้มีอิทธิผลสิงผลต่อการทำงานนิทรรศการนี้ จะมีบางผลงานที่เจ้าของผลงานได้ล่วงลับไปแล้ว แต่ผลงานก็กลับยังมีชีวิตอยู่